Di da la buna ovra

Coop ha lantschà per l'emprima giada il di da la bun'ovra. Quai cun l'intenziun d'animar uschè bleras persunas sco pussaivel da far bunas ovras per il concarstgaun, ma era en favur da l'ambient.

Legenda da maletgs: Keystone

Per contonscher quella finamira, lavura Coop ensemen cun tschintg differentas organisaziuns humanitaras e publicas. Quai èn il WWF, la Crusch Cotscha, ils battasendas da la Svizra, Tischlein Deck Dich e Schweizer Tafel. Mintgin che vul, po sustegnair quellas organisaziuns cun far bunas ovras, sco p.ex ir a dar sang, rimnar nutriment per persunas en paupradad, ma era cun ir a schubergiar guauds e dutgs.

Il Coop sez, porscha oz era differentas acziuns en sias filialas per embellir il di da lur clientella.

Autur/a: Carin Caduff