Firà da Bumaun

L'uschènumnà "Berchtoldstag" èn ins mai propi segirs, è'l uss in di firà u betg? Quai dependa da chantun tar chantun.

Usit tar il "Berchtoldstag" ad Interlaken
Legenda da maletgs: Usit tar il "Berchtoldstag" ad Interlaken Usit tar il "Berchtoldstag" ad Interlaken

En ils chantuns sco Argovia, Berna ubain Turitg è il secund da schaner tenor dretg chantunal in di da paus, en auters chantuns tenor dretg communal ubain ch'il status da quai di n'è betg uschè cler. Cler è en mintga cass, che quai dat anc adina blers usits il di suenter Bumaun, per exempel cuoran en certs vitgs giuvenils cun mascras macortas tras il vitg.