Gerani

Geranis paran dad esser uschè svizzers sco la cervela. Dentant, la flura preferida per curtins e balcuns è oriundamain da l'Africa dal Sid.

Geranis, la flur preferida per curtins e balcuns
Legenda da maletgs: Geranis, la flur preferida per curtins e balcuns RTR, A. Hendry

Geranis n'èn betg forsa ina flur svizra sco quai ch'ins pudess pensar, la flur deriva oriundamain da l'Africa dal Sid. Là creschan era las pli bleras sorts da geranis. Ordaifer dal continent african datti plitost paucas sorts, dentant er in zic dapertut, davent da la Tirchia e l'Irac enfin en l'Australia. En tut datti tranter 220 e 280 sorts da geranis.

En l'Europa èn ils geranis vegnì davent da l'entschatta dal 17avel tschientaner. Bunamain 200 onns ditg eran ils geranis tranter las flurs impurtantas per las orangerias da las cuorts ubain da chastels.

Ils geranis n'èn dentant betg be buns per embellir las fassadas da chasas, cun ina sort en l'Africa dal Sid pon ins er far in medicament cunter bronchitis. Il gerani da rosa è er popular per far parfums ubain per aromatisar bavrondas u desserts. Er il gerani da rosa vegn cunzunt avant en l'Africa dal Sid, crescha dentant er en l'Europa dal Sid ubain en l'Africa dal Nord.

Autur/a: RTR/sb