I-Phone 6S

I-Phone 6.
Legenda da maletgs: Ier saira è la nova versiun da l'I-Phone 6 vegnida preschentada. Dreamstime

Igl è puspè ina giada stà ina show ier saira. Sco adina cura che Apple preschenta lur novs products. Grondas surpraisas n'hai dentant betg dà. Ma tuttina, tranter auter è il nov I-Phone qua. L'I-Phone 6S, ina nova versiun dal I-Phone 6. Ma davent da cura pon ins cumprar il nov I-Phone en Svizra? E tge è lura propi meglier vi dal I-Phone 6S che vi dal I-Phone 6?

Autur/a: RTR/td