John F. Kennedy

Oz avess el 100 onns – in dals pli gronds presidents dals Stadis Unids che vegn anc oz cità fitg savens, serva sco patrun per numerusas plazzas ed edifizis e vegn admirà. 

JFK a Berlin
Legenda da maletgs: In dals pli enconuschents pleds da John F. Kennedy: 1963 a Berlin «Ich bin ein Berliner.» Keystone

Che John Fitzgerald Kennedy è restà uschia en memoria n'ha betg mo da far cun il fatg ch'el è vegnì assassinà suenter 1'000 dis en uffizi, l'onn 1963 a Dallas. Quai è probabel la maschaida da plirs facturs:

  • El è stà il pli giuven president insumma cun be 43 onns.
  • El era uschia sco la glieud veva gugent il president: ina famiglia bainstanta, nozzas da siemi cun sia dunna Jacky fin tar afferas.
  • carismatic, optimistic, spiert da cuminanza, da speranza da progress
  • era gia sco student d'istorgia renumà

Evità ina guerra atomara

In dals pli gronds merits da John F. Kennedy è stà ch'el ha agì prudent en l'uschenumnada crisa da Cuba l'onn 1962. Uschia ha el evità ina guerra atomara tranter l'Uniun sovietica ed ils Stadis Unids.

Autur/a: Gion Gieri Flepp