L'effect dal sulegl sin l'uman

Il sulegl ha effects negativs, dentant cunzunt er positivs sin nos corp. Cler, i po dar arsentadas, dentant senza il sulegl na pudessan nus gnanc surviver.

Sulegl va da rendiu.
Legenda da maletgs: Sulegl va da rendiu. Keystone

Senza il vitamin D che nus prendin si via il sulegl na pudess nossa ossa betg crescher ed il vitamin D è er bun per noss sistem d'immun. Dentant arsentadas na fan betg bain a nossa pèl. Perquai vala, sco tar bler auter, er qua la mesira è la clav.

Autur/a: Prisca Bundi