«Libra»

«Libra» è ina valuta digitala lantschada dal concern Facebook. La sedia da la Libra association è a Genevra. Introducida vegn la valuta mez da l'auter onn. Cun «Libra» duai il diever da daners esser uschè simpels sco da trametter in SMS.

-
Legenda da maletgs: Libra uschia sa numna la nova innovaziun da Facebook. Keystone

«Libra» funcziuna cun in sistem da Blockchain ed è sumegliant al Bitcoin. Auter che Bitcoin na duai «Libra» dentant betg avair in curs. Per activar «Libra» ston ins chargiar giu ina applicaziun e cumprar sur quella la valuta digitala. Cun quella pon ins alura pajar sur Whatsapp e Facebook.

Era persunas senza in conto da banca u ina carta da credit duajan savair utilisar «Libra». En futur duai «Libra» dentant betg mo funcziunar da telefonin tar telefonin mabain er en stizuns. Plirs gronds concerns sa participeschan gia al project da Facebook. Quai èn per exempel: Mastercard, Paypal, Ebay, Visa, Uber u Spotify. En tut fan 28 fatschentas part dal project.

Autur/a: Anna Selina Quinter