Lingua simpla

La lingua simpla sa derasa adina pli fitg. Ella ha la finamira che in e scadin, er persunas cun miserias da leger u persunas che na chapeschan betg usché bain la lingua, vegnan ordlunder e pon communitgar cun uffizis e sumegliant.

Ina persuna sin uffizi.
Legenda da maletgs: Ina persuna sin uffizi. Keystone

La lingua simpla ha blers avantatgs, per exempel vegni quintà ch'er custs pon vegnir spargnads perquai ch'i na dovra betg pli uschè blera cussegliaziun. Il disavantatg è dentant ch'infurmaziuns van er a perder, cunzunt er quai tranter las lingias.

Autur/a: Prisca Bundi