Prater

Prater a Vienna. Roda gronda ed auters carussels
Legenda da maletgs: Prater a Vienna. KEYSTONE

A Vienna s'extenda sin radund 6 kilometers il parc public il Prater. Sper plantas, prads, auas e plazs da sport datti er in parc da divertiment cun rodas grondas, carussels ed ustarias. Il Prater è ina zona per sa revegnir per la populaziun. Quai n'era dentant betg adina uschia. Co ha il Prater cumenzà a sa furmar co ch'el è oz?