Scrittira da Braille

Oz è il di mundial da la scrittira da Braille. La scrittira per persunas tschorvas. Ina scrittira che consista mo ord puncts.

Scrittira da Braille.
Legenda da maletgs: Scrittira da Braille. Keystone

Vegnida inventada è la scrittira il 1825 dal Franzos Louis Braille. El sez è er stà tschorv. En il decurs dals bunamain 200 onns ch'i dat la scrittira n'è ella strusch sa midada. Anzi en il decurs dals onns èn er furmlas matematicas u schizunt musters da far cun chaltschiel vegnids tiers.

Autur/a: Prisca Bundi