Tge èn aditivs alimentars?

Aditivs alimentars, u per tudestg «Nahrungsergänzungsmittel», èn fitg populars. Els èn supplements da nutriment e per evitar in deficit da vitamins e minerals. La gronda sfida è dentant da savair cura chi fa senn da prender quellas substanzas e cura betg.

Exempels per aditivs alimentars.
Legenda da maletgs: Exempels per aditivs alimentars. Keystone

Aditivs alimentars san ins cumprar en furma da tablettas, capslas, liquid u pulvra. Quels consistan ord ingredienzas chèn era en las victualias natiralas, ma e la concentraziun da quellas substanzas nutritivas bler pli auta che ellas victualias natiralas.
Tenor l'apotecher Filip Nay, san ins desister da quels supplements sche ins sa nutrescha equilibrà. Damai ch'ins sa cumprar quels aditivs alimentars en bunamain mintga stizun, astgan els na betg avair effects secundars sco medicaments. Per exempel sbassar la pressiun d'il sang u il livel dal zutger en il sang.

Autur/a: Ronja Muoth