Trackers

Online trackers èn mini-programs che rimnan datas sin las paginas d'internet.

Trackers registreschan quasi mintga clic en la rait
Legenda da maletgs: Trackers registreschan quasi mintga clic en la rait. KEYSTONE

Cun ils programs da tracker san interpresas rimnar infurmaziuns dals clients. Ils trackers registreschan tge paginas ch'ils utilisaders dovran, tge ch'els tschertgan, tge ch'els cumpran. Ils programs cumbineschan las infurmaziuns ed uschia esì pussaivel da furmar profils privats er cun datas sensiblas. Ils profils vegnan per exempel duvrads per plazzar reclama persunalisada, pudessan dentant er vegnir malduvrads. Las datas rimnadas entras trackers èn ina fatschenta da milliardas per interpresas.

Autur/a: Marionna Lombriser