Turta da nuschs

La turta da nuschs duai daventar anc pli grischuna. Uschia è planisà a Malans in stabiliment professiunal per elavurar nuschs, quai na datti betg anc en Svizra. 20-30 tonnas nuschs grischunas duain vegnir elavuradas ad onn.

Legenda da maletgs: MAD

Lorigin dal recept da la turta da nusch è stà grond tema avant intgins onns. È la turta da Fausto Pult la turta da nuschs engiadinaisa originala u deriva ella forsa tuttina da la Frantscha? La turta da nusch è uschè populara che l'istorgia da success cumenza, schizunt sur ils cunfins svizzers, en ils Stadis Unids da lAmerica, en la Corea dal Sid ed en l'Israel.

Autur/a: RTR/ Angela Hendry