Il forum cun Chatrina Gaudenz

Rabin Klein - in rabin a chatscha dad assassins

Purtret da Chatrina Gaudenz
Legenda da maletgs: Chatirna Gaudenz. RTR

Ils ins legian la Bibla sco in cudesch da recepts da cuschinar. Quai ch'è scrit, quai èsi da far. Auters legian il medem cudesch, quai dentant cun dapli raffinezza.

Alfred Bodenheimer è autur da crimis. En quests è il detectiv in rabin. Pass per pass (ed adina era per motivs persunals) va el en tschertga dad assassins e vardads. Ed el stgarpitscha adina puspè, pertge che esser detectiv n'è betg uschè simpel. A la fin è il cas dentant adina schlià e l'assassin en fermanza. Quai grazia al rabin/detectiv Klein che va tras il mund cun egls averts e legia la Bibla cun in cor gist uschè avert.

Redacziun: Chatrina Gaudenz

Autur/a: RTR/oc