Dapli lieu per dapli urs a Berna

Uss duai dar in'exclava (in zic sco si Arosa).

In urs sin in mantun crappa e davosvart persunas che guardan.
Legenda da maletgs: Keystone

Il nov parc dals urs a Berna, a l'ur da l'Aara datti uss dapi 10 onns. Que saja in success, din ils responsabels. Ma a Berna vulan ins anc dapli animals da vopna. Schebain ch'il parc è bler pli grond che la fossa da pli baud, n'è ella para anc adina betg gronda avunda. Per exempel per avair giuvens ursins.

Perquai duai il parc expander e survegnir in'exclava en la regiun dal Gantrisch cun 50'000 m², in zic sco ad Arosa. Uschia na vulan ins betg be allevar ursins, ma er attrair ina pluna glieud e daventar in magnet public.

Autur/a: Romana Costa