Giganto & Mattiu : «Hallo»

Ils dus giuvens musicists rumantschs
Legenda da maletgs: MAD

«Undas» è in disc cun 11 chanzuns plain istorgias, da quellas divertentas, tristas che van sut la pel – e selvadias – da purs da chonv e da vendiders da bananas, da l'amur, dal dar gas, e da la figlia dal policist. Chanzuns ch'en naschidas per part sin in'acla en Surselva, e ch'èn lura vegnidas registradas a Cuira en il studio tar Lou Geniuz e Sandro Dietrich. Savens èn quai er atgnas experientschas, ed els raquintan er davart in revair da dus ch'eran ina giada in pèr. Istorgias da la vita, raquintadas da Giganto, Mattiu e lur band. E la chanzun «Hallo» vegn er accumpagnada d'in clip da video ch'è gist cumparì.

Autur/a: Jachen Prevost