Hecht: «Oh Boy»

L'album nov da la gruppa Hecht
Legenda da maletgs: L'album nov da la gruppa Hecht MAD

Hecht per rumantsch glischun è in animal ch'è savens vegnì duvrà sco maletg da vopna u sco simbol religius. La locuziun tudestga «Ein toller Hecht» è savens la descripziun ironica per in um giagliard che ha success. Ord tge motiv che la gruppa Hecht ha elegì quest num n'è betg enconuschent. Ma ch'ils tschintg umens han grond success gliez è bain enconuschent e cun lur hit nov vulan els far curaschi a la glieud d'era ina giada ristgar insatge. 

Autur/a: Dominic Pohle