The Teskey Brothers: «I get up»

La band da soul da Melbourne
Legenda da maletgs: MAD

L'Australia nè betg enconuschenta per buna musica da soul. A partir da subit sa mida quai, pervi dals Tesky Brothers. Gia dapi 10 onns fan els musica a Melbourne, ils dus frars Sam e Josh Teskey, accumpognats da Liam Gough e Brendon Love.

Lur gronda amur è il soul dals onns 50 e 60 en il stil da Wilson Pickett ed Otis Redding. Il soul han els scuvert già da giuvens, tadlond las plattas da lur geniturs. Il sound da Memphis è daventà lur passiun ed els han sunà onns ed onns en bars, pubs e curtins.

Uss è cumparì lur segund disc e quel cuntegna il toc «I get up» che para da vegnir directamain dals studios da las chasas discograficas da Stax e Motown. Grugl, plain passiun, autentic e procurond per pel-giaglina. Lur pli grond fan è Chris Hemsworth, actur renumà che vegn er da Melbourne.

Autur/a: Jachen Prevost