Christian «Hitsch» Jenny, Arno Caflisch e Silvio Caluori

Trais cumponists grischuns da num e da pum.

cumponist e musicant d'Arosa
Legenda da maletgs: Jürg Vollmer

En noss'emissiun da musica populara avain nus già preschentà diversas emissiuns cun tocs da cumponists sco Luzi Bergamin, Hans Fischer, Peter Zinsli, Stefan Battaglia ubain Paul Kollegger.

Oz datti ina schelta da tocs da 3 ulteriurs cumponists grischuns: da Silvio Caluori, Arno Caflisch e Christian Jenny. Lur tocs enconuschents èn: «Klänge vom Oberalp», «Il balcun tort», ubain «Hochwang-Chilbi», e quels vegnan interpretads da chapellas dal Grischun e da tut la Svizra.

Autur/a: Jachen Prevost