Helene Fischer

Finalmain è ella da return, il star da schlagher da la Germania ha edì ses otgavel album da studio, in disc fitg persunal quai tradescha gia il titel «Helene Fischer».

Il cover dal nov disc da Helene Fischer
Legenda da maletgs: Helene Fischer MAD

En la Stailalva dad oz preschentain nus a vus quest album che tut ha spetgà cun brama... e nus essan gia oz plain mirveglias sche quest disc cuntanscha er tantas arbajas sco l'antecessur disc «Farbenspiel». Pia tadlai e faschai voss patratgs e cun in zichel cletg pudais Vus gudagnar il disc da Helene Fischer. Bun divertiment e buna fortuna!

Redacziun: Christa Soliva