CantAurora – 20 chantadurs dattan 20 concerts

Els s'entaupan a Cuira, vegnan da tuttas valladas per chantar. Quai dapi exact 20 onns. CantAurora che vegn dirigì da Peter Appenzeller, è in chor d'elita. Per pudair esser da la partida dovri ina pulita purziun savida da chant e musica. Nus avain visità ina prova, discurrì cun chantadurs e dirigent e constatà – CantAurora è auter ch'in chor dal vitg.

En la rubrica litterara preschenta Esther Krättli «Engadin – auf den Spuren von Giacometti, Segantini und Nietzsche» cun texts da Leo Tuor, Leta Semadeni ed auters.

Contribuziuns

  • in purtret da CantAurora

  • Tips da cultura

  • Discurs cun il dirigent Peter Appenzeller

  • Tip persunal «cartas postalas»

  • Litteratura: «Engadin - Auf den Spuren von Giacometti, Seganti...

Redacziun: Esther Berther