#cultura#socialmedia#tgeporti?

Social media porscha pussaivladads infinitas, era per la cultura. Dentant, tge fa senn e cura daventa mintga post in memia bler?

L'autura Romana Ganzoni è pulit activa sin social media. Ella declera tge che funcziuna per ella e nua ch'ella lascha pli gugent la detta. Era Gianna Olinda Cadonau dovra social media per sia lavur da mintgadi, numnadamain dintermediar cultura. Co far per insumma vegnir vesì?


En la rubrica litterara s'occupa Clà Riatsch dals dubis da scrivents rumantschs che sa dumondan, schebain lur cudeschs vegnian insumma legids.

Contribuziuns

  • Gianna Olinda Cadonau - managera da cultura davart medias soci...

  • L'autura Romana Ganzoni dovra bler las medias socialas per sia...

  • Tips da cultura

  • Tip persunal

  • Litteratura: Clà Riatsch davart «Il di dal cudesch patagon»

Autur/a: Esther Berther