Dumondas or dal chapè – Ursina Giger

Tge è en mi'abitaziun sche jau na sun betg là? Tgi paja mia biera? Sun jau transparenta? Pertge sun jau adina d'accord cun tut?

Ursina Giger respunda las dumondas ord il chapè.
Legenda da maletgs: Ursina Giger respunda las dumondas ord il chapè. RTR

Durant la stad sa preschenta il Magazin da cultura en in auter vestgì: Persunalitads or dal mund da la cultura grischuna respundan dumondas insolitas ord ina publicaziun dal duo d'artists Peter Fischli & David Weiss. En questemissiun respunda la chantadura e musicista Ursina quellas dumondas.

Autur/a: Esther Berther