Iconoclastica - davent cun maletgs e sculpturas!

L'uschè numnà «Bildersturm» è stà in fenomen secundar da la refurmaziun dal 16avel tschientaner.

Maletgs e sculpturas èn vegnids allontanads, uschia era da la baselgia a Lavin. Avant 60 onns èn ils frescos puspè vegnids scuvrids. Cun il reverenda Christoph Reutlinger visitain nus questa baselgia. Leza Dosch, istoricher d'art, declera tge che quai ha muntà per l'entir martgà d'art.

Nus preschentain la revista «Litteratura» e dain in sguard sin il program dals 27avels Dis da litteratura a Domat.

Contribuziuns

  • Tips da cultura

  • Cul reverenda Christoph Reutlinger en la baselgia a Lavin

  • Tip persunal Dis da film mundial Tusaun

  • Leza Dosch sur dil temp da la iconoclastica

  • Litteratura: la revista "Litteratura 36"

Autur/a: Esther Berther