La revista: Tge è stà il 2019? Tge porta il 2020?

Era en il 2019 è musica vegnida fatga e tadlada. Era quest onn èn cudeschs vegnids scrits e legids. Ed era ils ultims dudesch mais è art dals pli divers geners vegnì producì e guardà.

Per l'ultim «Magazin da cultura» da quest onn guardain nus enavos sin l'onn 2019.

E perquai ch'ina fin è era adina in'entschatta, dain nus era in sguard sin ina u l'autra chaussa che vegn a capitar en il 2020.

Contribuziuns

Autur/a: Astrid Alexandre