Magliadrun – nums per maschinas

Chasper Pult s'occupescha en questa ediziun dal Da num e da pum dal «Magliadrun», il num per ina maschina da perfuraziun per la construcziun da la galaria per ina ovra electrica.

Maschinas survegnan nums? Pertge pomai? E magliadrun, quai pled è para era stà avant onns in surnum. Pleds che vegnan fatgs pli pitschens u era pli gronds en derasads. Era ils nums dals chalenders, «Jon» e «Sabina», vegnan discutads.

En la rubrica «Cudeschs per uffants» preschentain nus «Lasse il goli» e «Na, naa», duas istorgias nua che bler va sutsura.

Redacziun: Esther Berther

Contribuziuns

  • Jon e Sabina

  • Magliadrun... nums per maschinas

  • Cudeschs per uffants

  • Tips da cultura

  • Tip da film

Autur/a: RTR/oc