Retrospectiva da l’ovra dad Erica Pedretti

Vi da tge pens'ins sch'ins auda il num Erica Pedretti? Vi da l'autura u vi da l'artista? Èsi insumma necessari da far questa differenza u èsi tar Pedretti uschia ch'ils mediums sa maschaidan? Il Magazin da cultura rapporta da la retrospectiva ch'è da vesair per il mument en il «Neues Museum Biel».

Sa fixada sin ina tecnica u materialia n'è Erica Pedretti mai: a Bienna pon ins uschia contemplar objects en argient, zin, filfier, gip, lain u arschiglia. Sper quests objects demussan era dissegns, gravuras e squitschs la multifariadad da l'artista che viva dapi intgins onns puspè en Engiadina.

Contribuziuns

Laschar ir video «Cuntrasts – Visita tar Erica Pedretti»

Cuntrasts – Visita tar Erica Pedretti

26 min, dals 27.1.2008

Redacziun: Astrid Alexandre