Revista 2017: Magazin da Cultura

Protests, hashtags e nova musica. Bainprest è'l a fin, l'onn 2017. Avant ch'i saja uschè lunsch guarda il Magazin da cultura enavos sin quest onn turbulent.

Il Magazin da cultura dat in sguard sin l’onn da cultura 2017
Legenda da maletgs: Il Magazin da cultura dat in sguard sin l’onn da cultura 2017 RTR

Mamma mia, tge onn!
Per muments na savev'ins betg sch'il Museum d'art saja in museum u in teater, l'uffizi da cultura ha gì miserias cun tiradas e retiradas, in pitschen hashtag ha gì grond effect ed emna per emna ha la redacziun dal Magazin da cultura preschentà novitads, curiusitads e persunalitads da la scena culturala grischuna.

Autur/a: Astrid Alexandre