... e sin dumengia fai bel – nus e noss'aura!

Cura avais vus discurrì la davosa giada da l'aura? Cura dà la davosa giada in'egliada or da fanestra? L'aura pertutga nus tuts. 

... nus discurrin sur dad ella!
Legenda da maletgs: ... nus discurrin sur dad ella! RTR/Esther Berther

Ensemen cun Arnold Spescha ch'è s'occupà scientificamain ed era litterarmain cun l'aura, giain nus sin in viadi meteorologic. Sin quest viadi inscuntrain nus il numer 162 ed era in'exposiziun da l'aura. Nus discutain cun il climatolog Jan Sedlacek, e l'architect Maurus Frei declera pertge che l'architectura ha gì bler da far cun l'aura.

Autur/a: Esther Berther