Mo plaun!

Tenor la sabientscha populara va tgi che va plaun era pli saun. Ma nossa vita quotidiana, quella è savens tut autra che plauna e patgifica. Tut stuess ir pli e pli spert e pleds sco «express» e «super-svelt» vegnan duvrads sco attributs positivs en reclamas ed evaluaziuns.

Adina dapli moviments “slow” appelleschan ad ina vita pli plauna
Legenda da maletgs: Adina dapli moviments «slow» appelleschan ad ina vita pli plauna Keystone

Ma ì dat era cunter-tendenzas! Moviments ord las pli diversas spartas appelleschan ad in tempo ralentà ed a reponderar schebain nus na perdain betg qualitad cun vulair far tut adina pli svelt.

La Marella dat in sguard sin trais da quests moviments plauns: SLOW FOOD, SLOW SCIENCE e SLOW JOURNALISM.

Autur/a: Astrid Alexandre