Rumantschs hors-sol – co dar vinavant la lingua en la diaspora?

Il bab discurra rumantsch, il figl dat resposta per tudestg – dar vinavant il rumantsch als agens uffants en in territori tudestg u da lingua franzosa è per geniturs ina sfida.

Fotografia da la famiglia Suter a Losanna
Legenda da maletgs: Alexander, Elisa e Ting Ting Zhang Suter da Losanna - ina famiglia almain trilingua. Elisa discurra il rumantsch da Domat en la terza generaziun dador il territori rumantsch. RTR, M. Kundert

La Marella aveva visità quatter famiglias en Svizra tudestga e romanda cun mintgamai in genitur rumantsch. Quai d'ina vart per tadlar co ch'i funcziuna cun duas u dapli linguas en famiglia, e da l'autra vart per lura analisar ensemen cun il linguist Gian Peder Gregori ils facturs ch'influenzeschan il success d'ina educaziun plurilinga. (repetiziun dal schaner 2015)

Redacziun: Mathias Kundert