Minisguard dals 01.07.2017

Purs a Breil fan glatsch

In bun glatsch va a prà fitg bain cun las chalurs da stad, oravant tut quellas da las emnas passadas. Nus avain visità in puresser a Breil ch’ha ina atgna producziun da glatsch. Là vesain nus sco che quai funcziuna propi cun far glatsch, e ch’i dat ina massa alternativas da gusts nunspetgads en in glatsch.

Anc mai era la vaniglia uschè chara

80% da tut la vaniglia crescha a Madagascar. Mintga flur che s’avra be ad in solit di sto vegnir fructifitgada a maun. Suenter sto ella vegnir sientada emnas al sulegl per alura vegnir elavurada vinavant. Ma tut quai n’è betg il sulet motiv per il pretsch aut. Il mars ha in ciclon destruì 30% da tut la vaniglia a Madagascar. Il pretsch è explodi – anc mai n'ha la vaniglia custà 580 francs per in kilo.