Minisguard dals 05-09-2015

Fugitivs – tgi e pertge?

60 milliuns persunas èn il mument sin la fugia, igl è ina catastrofa umana ch’è arrivada en l’Europa. Ils emprims fugitivs èn era arrivads en Svizra. Ma pertge datti gist ussa tants fugitivs e da tgi u da tge fugian els? Nus declerain.
Ina famiglia suenter la fugia
Era tar nus vivan bleras persunas ch’han stuì fugir ina giada. Nus lain savair co ch’igl è dad esser sin la fugia. Uschia avain nus visità la dunna Berhane ch’è fugida avant 13 onns da l’Eritrea. Suenter in lung viadi è ella arrivada cun ses um en Svizra. Oz viva ella cun sia famiglia a Cuira.