Minisguard dals 23.09.2017

L’univers privat

Mintga dus mais mintgamai la mesemna suentermezdi han uffants la pussaivladad dad ir en il Museum d’art dal Grischun per guardar las ovras d’art d’artists renumads e da far atgnas creaziuns. Quest’emna stat l’exposiziun da Not Vital en il center cun ses «univers privat». Ed era ils uffants han da prender cun els ina chaussa ord lur «univers privat»

Vias alvas a Los Angeles

A L.A. han las autoritads cumenzà da cuvrir las vias cun colur cler grischa. Lur motivaziun n’ha da far nagut cun la bellezza da lur citad. Els vulan uschia reducir las temperaturas. Co che quai duai funcziunar declera il Minisguard.

Livio Chistell