Minisguard dals 24.11.2018

Rabats – betg adina spargn’ins

Dis sco il Black Friday fan butias reclama cun gronds rabats e super-acziuns. Dentant cumpra la glieud cun rabats era chaussas ch’els na vulevan gnanc cumprar. Il Minisguard declera il sistem davos ils rabats e co che butias provan da far quaidas a nus.

Loris e ses animal preferì

Adina cura che Loris ha peda chattan ins el tar ils asens en stalla a Fuldera. Regularmain visita el ses animals preferids en la stalla ch’è gist sper sia chasa e passenta temp cun els. Ma pertge exact ils asens e co han els gidà Loris dad esser pli segir da sasez? Il Minisguard è stà a Fuldera en Val Müstair.

Gian-Marco Maissen