Minisguard dals 27.10.2018

Ina visita a la MINT-Academy

Ir mesemna suentermezdi a scola? Bäääh. Ma betg per quels scolars che van en la MINT-Academy. Quels èn qua per emprender e quai tut voluntarmain. Radund 40 scolaras e scolars èn qua oravant tut per programmar e tut quai che ha da far cun quest tema. MINT stat numnadamain per «Mathematik», «Informatik», «Naturwissenschaften» e «Technik». Minisguard è stà tar l'emprima classa dal Grischun che va a la MINT-Academy e mussa era tge professiuns che quai èn insumma.

Uniun postala mundiala: anc mai udì?

Sche ti n'has anc mai udì da quella organisaziun che coordinescha ed organisescha il traffic postal sin quest mund, è quai tut ok. La UPU lavura plitost davos las culissas. Dacurt han dentant ils Stadis Unids da l'America decidì ch'els vulan sortir da quell'uniun. Ma pertge vulan els quai e pertge di la UPU che quai saja quasi nunpussaivel?