Minisguard dals 28.10.2017

Dapli ch’ina plazza da gieu

Tge far sch’ins gudogna 25’000 francs? Per l’uniun «sportkids» Trin, che ha gudagnà l’onn passà quella summa, èsi stà cler ch’els vulessan realisar in project da moviment per giuven e grond. Lur idea: in parc da moviment. Proxima primavaira cumenzan las lavurs ed il Minisguard è stà a guardar nua che quest parc duess vegnir e tge che quai munta.

Danunder vegnan ils raps?
Sche ti vuls cumprar in velo alura dovras ti natiralmain raps. Ma tge far sche ti has betg avunda? Ina pussibilità è da dumandar la banca per raps. Quai fan oravant tut persunas che vulessan per exempel fabritgar ina chasa u far ina atgna fatschenta. Sche bleras persunas vulessan quai alura sa la banca crear raps or dal nagut. Quai na plascha dentant betg a tuts.

Oceana Galmarini