Proximamain en il radio

  • Chors rumantschs chantan en linguas estras
    29.05.2018 19:00

    En linguas estras

    29.05.2018 19:00

    Oz na chantan «Noss Chors» betg chanzuns rumantschas, mabain chanzuns en lieungas estras.

Emissiuns gia emessas