Nums en chanzuns

Nums – els dattan identitad a persunas e lieus. Cun chanzuns vegnan ils nums onurads oz da «Noss chors».

Nums en chanzuns da Noss Chors
Legenda da maletgs: Nums en chanzuns da Noss Chors Pixabay

Las chanzuns che «Noss chors» chantan oz han ina chaussa communabla: Ellas han nums en il titel. Da Barbara Ann, sur Malgiaretta e Gion Giachen enfin tar Rosina: A quels ed a blers auters nums èn las chanzuns da l'emissiun dad oz deditgadas. 

Autur/a: Dominic Pohle