L'imperi Blocher

Corrigenda: La cumpart che tutgava a Christoph Blocher e sia dunna ha el vendì a ses uffants cura ch'el è vegnì elegì sco cusseglier federal. Pia tuttas cumparts èn idas a ses uffants.