Fabiola Carigiet «80% da mia gardaroba hai jau cusì sezza»

Ella è magistra cun corp ed olma. E gist uschè gugent sesa ella vi da sia maschina da cuser. Quai ch'eran pli baud ils pleds, la litteratura, èn oz ils pitgs, las creaziuns cun stoffa, fil e guglia. Art circumdescha e fascinescha ella fitg, gist tant sco musica delicat-melanconica.

Fabiola Carigiet.
Legenda da maletgs: Fabiola Carigiet. RTR, Anna Serarda Campell

Il giast dal Profil è Fabiola Carigiet. Dapi 30 onns viva l'autura, magistra e mamma a Berna. Creschida si è ella a Domat sco suletta matta cun tschintg frars pli vegls. Tge relaziun ch'ella ha cun Paris, tge rolla che l'India gioga en sia vita e da tge ch'ella lascha increscher, raquinta ella en quest Profil.

Autur/a: Anna Serarda Campell