Gian Ramming – «Bun schurnalissem gida a chapir il mund»

Plirs onns è Gian Ramming stà schefredactur da RTR, ils davos trais onns ha el empruvà da chapir, tgi ch'è noss public e sche nus purschain propi era quai che quel giavischa.

Fotografia dal chau da Gian Ramming
Legenda da maletgs: Gian Ramming: «Jau sai far nagut e quai senza avair nauscha conscienza.» RTR

Avant che daventar schurnalist ha Gian Ramming lavurà tschintg onns sco delegà per la Crusch Cotschna. En il Profil raquinta el da sias missiuns en la strivla da Gaza, en Bosnia ed en Sierra Leone, dals schocs culturals, da situaziuns spinusa ed era da l'ina u l'autra illusiun ch'ins perda cun far questa lavur. Gian Ramming è in uffant d'hotel, creschì si a Schlarigna en in manaschi da famiglia, in mund che ha furmà el fermamain e ch'è pli probabel responsabel per ses regl da partir e turnar. El declera daco ch'el na fiss mai in bun politicher, pertge che uffants èn il pli interessant che la vita porscha e daco ch'el di da sai savess: «Jau n'era mai en mia vita propi 100% segir.»

Redacziun: Guadench Dazzi