«Ina buna spaisa è ina explosiun en bucca»

Rebecca Clopath cuschina tut. E cun tut è manegià tut. Per in dessert da maila vegn duvrada la scorsa, la feglia e perfin il cros.

Rebecca Clopath cuschina tut, e quai cun success.
Legenda da maletgs: Rebecca Clopath cuschina tut, e quai cun success. RTR, Tona Poltera

Cuschinar na tanscha dentant betg a la giuvna Sutsilvana. Per esser autentica en cuschina ha ella emprendì da chaschar e fa ussa la scolaziun da pura. Il success dat raschun – ella survegn distincziuns e premis tut a dubel e vuless atgnamain be mussar la persistenza en cuschina. Il pli gugent en la cuschina a chasa a Lohn.

Redaziun: Tona Poltera

Autur/a: rtr/alb