Silvana Menzli: «Impurtant è da betg laschar instrumentalisar»

Il tema fugitivs polarisescha. Ma savens han quels che tschantschan da fugitivs – e dals problems ch'i dettia en Svizra – strusch gì da far cun persunas ch'han bandunà lur patria per chattar tar nus in nov dachasa.

Silvana Menzli.
Legenda da maletgs: Silvana Menzli. RTR, Adrian Camartin

Quai l'experientscha era da Silvana Menzli (28), oriunda da Ruschein che lavura tar il post ecclesiastic da cussegliaziun en dumondas da fugitivs a Berna.

Tge experientschas ch'ella ha fatg cun il sistem d'asil en Svizra, e pertge ch'ella è persvadida ch'igl è era en noss agen interess da gidar ils fugitivs giuvens, raquinta ella en il Profil.

Autur/a: Adrian Camartin