• Friburg: duana a la Svizra franzosa

  24.05.2016 05:30

  Friburg è la citad bilinga par excellence. Tuts paran da discurrer franzos e tudestg. Sin la vart franzosa dal «Pont de Berne», è la duaniera culturala da la Svizra franzosa, la Laurence Scheurer, sa postada per controllar quant ch’ils “tütsch-svizzers” san da lingua e cultura da la Svizra franzosa.

 • Twann: duana a la Svizra franzosa

  23.05.2016 05:30

  Twann è in lieu a la riva dal Lai da Bienna e passagi tranter la Svizra franzosa e la Svizra tudestga. Twann è situà en il nord dal chantun Berna. Qua é sa postada la duaniera culturala Laurence Scheurer per controllar quant infurmads ch'ils passants èn sur da lingua e cultura da la Svizra franzosa.

 • Murten: duana a la Svizra tudestga

  22.05.2016 05:30

  Murten - ina pitschna citad cun in center istoric cun bler scharm. Qua s’inscuntran francofons e germanofons mintga di, il cunfin linguistic è flexibel e permeabel. Adi Küpfer interroghescha ils romands che passan davart lur savida sur da la Svizra tudestga.

 • Erstfeld: duana a la Svizra tudestga

  21.05.2016 05:30

  Sch’ins passa dal sid da la Svizra vers il nord, pass'ins da la Svizra taliana en la Svizra tudestga. Suenter il tunnel dal Gottard è il pausadi dad Erstfeld l’emprim inscunter cun il tudestg. Adi Küpfer dastgava laschar passar mo quels ch’enconuschan in zic lingua e cultura da la Svizra tudestga.

 • Ambrì: duana a la Svizra taliana

  20.05.2016 05:30

  Sin il parcadi dal pausadi dad Ambrì ferma il duanier cultural da la Svizra taliana Stefano Ferrari ils automobilists ch’entran en la Svizra taliana. Enconuschani avunda la Svizra taliana per astgar entrar en quel territori?

 • Pass dal Lucmagn: duana a la Svizra taliana

  19.05.2016 05:30

  Sin il pass dal Lucmagn, pia là, nua che la Svizra taliana cunfina a la Svizra rumantscha, là controllescha Stefano Ferrari, duanier cultural per in di, ils passants. Tge san ils passants da la Svizra taliana?

 • Pass dal Lucmagn: duana rumantscha

  18.05.2016 05:30

  Sara Francesca Hermann, la duaniera culturala da la Svizra rumantscha, è sa postada sin il Pass dal Lucmagn. Sin ils cunfins tranter la Svizra taliana e la Svizra rumantscha ha ella vulì savair dals passants, quant ch’els san da la lingua e da la cultura rumantscha.

 • Selfranga: duana rumantscha

  17.05.2016 05:30

  A Selfranga, avant il tunnel dal Veraina, pia là, nua ch’ils turists bandunan la Svizra tudestga ed entran en la Svizra rumantscha, là ha la duaniera culturala rumantscha Sara Francesca Hermann controllà ils passants per eruir tge e quant ch’els san da la lingua e cultura rumantscha.

 • SThopp Suisse - trailer

  10.05.2016 05:30