Pass dal Lucmagn: duana a la Svizra taliana

Sin il pass dal Lucmagn, pia là, nua che la Svizra taliana cunfina a la Svizra rumantscha, là controllescha Stefano Ferrari, duanier cultural per in di, ils passants. Tge san ils passants da la Svizra taliana?