Digitip – App Dekra – per cumprar autos d’occasiun

DEKRA – Ina app per tuts quellas e quels che han l'intenziun da cumpar il proxim temp in auto d'occasiun. E per tut quellas e quels che n'han betg gronda idea sin tge ch'ins sto guardar sch'ins vul cumpar in auto da segund maun senza gronds mancos.

Pèr che guarda autos d'occasiun
Legenda da maletgs: App che porscha agid sch’ins vul cumprar in auto d’occasiun. Keystone

L'applicaziun DEKRA Gebrauchtwagenreport vegn da l'uniun tudestga cun il medem num. Discutà sur da questa app avain nus cun Reto Derungs da RTR – in amatur e passiunà d'autos.

Cun agid da l'app chatt'ins immediat ils puncts debels d'in model ed ins obtegn infurmaziuns davart qualitad e segirtad da l'auto. In grond avantatg è era ch'ins po gist al lieu far in maletg da l'auto ed ins po guardar quant bain che quest auto è vegnì valutà da DEKRA.

Pia - sch'ins vul cumprar in auto d'occasiun po l'app segir gidar tar la cumpra da l'auto da siemi. Uschia che l'auto da siemi daventia betg in auto dischariel.

Autur/a: rtr/cl