Digitip – Apps da cartas per duvrar offline

Ir a la mar, far in tur tras ina citad lontana u ir a viagiar en in'auter pajais. La stad porscha uschè bleras pussaivladads per ir en vacanzas. Ma co vegnir al lieu senza apparat da navigaziun? Co chattar l'hotel suenter ina spassegiada tras la citad? E nua datti bunas vias per ir a viagiar?

L'app maps.me è adattada per diversas pussaivladads.
Legenda da maletgs: L'app maps.me è adattada per diversas pussaivladads. RTR, Lea Livers

Per quest digitip avain nus prendì sut la marella intginas apps da cartas. Ma l'impurtant è ch'i sa tracta dad apps ch'ins po era duvrar senza colliaziun cun l'internet, pertge las datas da roaming en l'exteriur èn charas.

Cun «Maps.me» a la destinaziun lontana

L'App Maps.me è ina app da cartas ch'è fitg adattada per duvrar sco apparat da navigaziun. A chasa pon ins dar en il start e l'arrivada e decider la ruta da viadi. Silsuenter lura chargiar giu la carta necessaria. En l'auto pon ins lura montar tut normal ses apparat da navigaziun e smatgar start per ch'il viadi po cumenzar.

L'app ha era ina funcziun cun vusch che dirigia ins e che declera la via. Sco cun in normal navi. Ma ins po per exempel era ir a tschertgar in tancadi datiers sin la ruta. E tut quai funcziuna offline uschia ch'ins paja nagut. Era l'app sezza è gratuita.

Cun «City maps 2 go» tras las citads

City maps 2 go è ina app da cartas sur tut adattada per visitar citads. L'app ha medemamain en cartas ch'ins po chargiar giu gia avant sin il telefonin e lura duvrar al lieu.

Las cartas mussan attracziuns turisticas ma ellas mussan era tips per ir a mangiar. Era da chattar èn fermadas da bus u d'auters meds da traffic publics ed ins po era metter uschenumnads «pins» per exempel per l'hotel. Uschia chatt'ins in pau pli svelt quel suenter. L'app è gratuita ed era las chartas èn gratuitas.

Cun «Bergfex» sur la muntogna en ils pajais vischins

Sco quai ch'il num Bergfex da l'app tradescha gia ha questa app da far insatge cun ir a culm. Las cartas da l'app èn fitg adattadas per ir a viagiar en Svizra, en Austria ed en Germania.

L'app funcziuna fitg simpel. Ins po tschertgar ina regiun u in piz e l'app mussa ad ins ina ruta per arrivar. Sin las cartas vesan ins differents simbols, in per viagiar, in per ir cun velo u per exempel era in per raiver. Cu ins ha elegì la ruta, mussa l'app era la grevezza da la tura, quants meters autezza ch'ins fa e quant lunga che la tura è insumma.

Ins po era qua chargiar giu las cartas uschia ch'ellas pon vegnir duvradas offline. Quella funcziun custa dentant. Ins dovra lura numnadamain la versiun pro da l'app che custa 5 francs ad onn.

Autur/a: Lea Livers