Digitip – Apps da novitads

Ozendi èsi magari grev da mantegnair la survista en la tschungla da novitads. I dat bleras differentas apps da gasettas u portals da novitads online. Per gidar qua in zic datti apps che mussan las pli impurtantas novitads da differentas gasettas e portals.

Sin l'app Flipboard pon ins era installar la pagina dad RTR.ch
Legenda da maletgs: RTR, Lea Livers

Per chargiar giu apps datti ina fitg gronda schelta. En quest Digitip avain nus tschernì trais apps da novitads pussaivlas, in zic insatge per mintga gust.

«#12» – Simpel e per mintgin

Questa app è fitg simpla. Ella mussa ad ins mintga di enturn mezdi 12 novitads, las pli impurtantas da differentas gasettas, sco il Tages Anzeiger, ni la Süddeutsche Zeitung. Quai èn normalmain artitgels profundads. Uschia survegn ins ina buna survista da quai che curra e passa, e cun mo 12 artitgels n'èn ins betg surdumandà da leger tant.

Disavantatg è ch'ins na po betg tscherner temas u fontaunas. Ins na po betg persunalisar l'applicaziun. I vegn 12 artitgels e quels vegnan adina tar tuts tuttina.

News Republic – dapli fontaunas

L'app «News Republic» porscha artitgels da pli bleras differentas fontaunas. Per exempel datti sin questa app era artitgels da Watson, 20 minutas u era artitgels per englais. Medemamain mussa l'app artitgels dad agenturas da novitads sco la Deutsche Presse-Agentur (DPA) ni Reuters.

Questa app è sch'ins mira sin las fontaunas sco 20 minutas e Watson plitost insatge per glieud pli giuvna.

«Flipboard» – per quels che «termaglian» gugent

Questa app ha in design che sumeglia fitg a quel da Windows 10 cun sias stgaffas. Sch'ins vul mo novitads è ella era fitg simpla da duvrar. Ins po tscherner ils interess e survegn lura propostas per artitgels. Per part cumpararn era artitgels englais. Sco l'app «#12» han ins era qua artitgels profundads, denant era da quels da novitads sco per exempel dal Spiegel u dal Tages Anzeiger.

L'app ha dentant era autras funcziuns. Per exempel èsi era pussaivel da dir a l'app directamain nua ch'ella duai ir per artitgels. Uschia pon ins era aschuntar artitgels da la pagina d'internet da Südostschweiz.ch u era dad RTR.ch.

Per chattar ora co far las installaziuns ch'ins vul dovri dentant pazienza. Perquai è questa app plitost adattada per persunas ch'emprovan gugent ora chaussas. Per entschaviders n'è ella dentant nagut.

Autur/a: Lea Livers