Digitip – Dissegnar sin il tablet

Avant paucs onns anc maletgs dal futur, oz realitad quotidiana: Computers mobils sco tablets han revoluziunà noss consum medial ed era activitads creativas. Uschia guntgescha il palpiri magari al tablet. Ma tge rispli electronic (engl. «stylus» u «pen») è il meglier per far maletgs digitals?

Rispli digital da Adonit.
Legenda da maletgs: adonit.net

Da principi datti duas sorts da risplis electronics, numnadamain

 • risplis passivs, senza batteria
 • risplis activs, cun batteria

Risplis passivs

Ils risplis passivs èn cunzunt buns per marcar text e per uffants per dissegnar. Els na custan per regla betg uschè bler, maximalmain radund 30 francs. Quest risplis n'èn dentant betg fitg exacts ed ins po be dissegnar lingias ch'èn tuttina fermas. Igl è pia gist in zic meglier che da dissegnar cun il det.

Intgins risplis electronics passivs

Adonit «Mark»

 • per novizs ed uffants
 • per tuts tablets
 • fitg bunmartgà, radund 20 francs

Adonit Jot «Pro»

 • per dissegnar e scriver
 • per ils blers tablets da cun iOS, Android u Windows
 • radund 30 francs

Wacom «Bamboo Solo»

 • per sbozzar, dissegnar, scriver
 • per tuts tablets
 • piz po vegnir remplazzà cura chi dovra
 • radund 17 francs

Studio Neat «Cosmonaut»

 • specialmain per uffants pli pitschens
 • radund 25-30 francs
 • uffants pon tegnair bain il rispli, cunquai chel è pli gross chauters
 • funcziuna cun tut ils visurs capacitivs, pia cun tuts tablets

Risplis activs

Ils risplis activs èn la meglra e pli precisa categoria. La gronda differenza dals passivs è ch'els percorschan, quant ferm ch'ins smatga il rispli sin il tablet. Uschia pon ins per exempel er schraffar lev in dissegn, u er far lingias da tuttas fermezzas e grossezzas. Questa precisiun custa dentant per regla 60 francs e dapli.

Intgins risplis electronics activs

Apple «Pencil»

 • funcziuna mo per iPad Pro / iPad Pro 2
 • sto vegnir chargià – batteria
 • custa radund 100 francs

Surface «Tablet Pen»

 • funcziuna mo per ils tablets da Microsoft – Surface Book, Surface Pro 4/3 e Surface 3
 • sto vegnir chargià – batteria
 • custa radund 60 francs

Wacom «Intuos Creative Stylus 2»

 • funcziuna mo per iPads da Apple
 • sto vegnir chargià – batteria
 • custa radund 60 francs

Autur/a: Curdin Albin